Patruller

I vår scoutkår har vi verksamhet i tre åldersgrupper:


Spårare, 7 – 9 år

alder-sparare
Aktuellt terminsprogram för spårarna


Upptäckare, 10 – 12 år

alder-sparare
Aktuellt terminsprogram för upptäckarna

Upptäckarpatruller:

Pingvinpatrullen
Snabba Snigeln


Äventyrare, 13 – 15 år

alder-sparare
Aktuellt terminsprogram för äventyrarna

Äventyrarpatruller:

Grodan Frank


Copyright: Scouterna/The Swedish Guide and Scout Council