Deltagaravgift

Deltagaravgiften för scouterna i Jakobsbergskyrkan är 300 kr per termin.

I deltagaravgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger eller hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Avgiften betalas in en gång per termin till Equmenia Jakobsbergskyrkans plusgiro 57 64 00-6 eller swish 123-562 46 71. Märk inbetalningen med scoutens namn och att det avser terminsavgift för scouterna.

Ingen familj behöver betala mer än totalt 500 kr per termin i deltagaravgift för verksamheten i Equmenia Jakobsbergskyrkan